top of page

STYREGRUPPEN

Lenette Andersen, formand
Telefon 2013 3420. E-mail: lenette1211@gmail.com

Karen Secher, sponsorjæger

Telefon 2854 5963. E-mail: kaj@dr.dk

Susanne Elbæk, referent
Telefon 4034 9053. E-mail: sus.elbaek@gmail.com

Jens Hansen, teaterrestauranten
Telefon 3160 1338. E-mail: vigtigeinformationer2021@gmail.com

Lis Brok-Jørgensen, frivilligansvarlig og koordinator
Telefon 3024 2735. E-mail: frivillig@stevnssommerspil.dk

Susanne Breuning, indkøbsansvarlig
Telefon 2681 6767. E-mail: susannebreuning@gmail.com

Nicolaj Cornelius, daglig drift
Telefon 42 300 300. E-mail: kontakt@stevnssommerspil.dk

Charlotte Jessen, sekretær
Telefon 2093 1313. E-mail: charlotte@konzepta.dk

Derudover er tilknyttet:


Per Martinsen, økonomi
Telefon 2927 5515. E-mail: per.martinsen11@gmail.com

Charlotte Petersen, fundraiserTelefon 2145 4144. E-mail: stevnssommerspil@outlook.dk

11_edited.jpg

Lenette Tolstrup Andersen, afdelingsleder
Telefon 2013 3420
E-mail lenette1211@gmail.com

bottom of page